top of page

COACHING

Het Engelse woord 'coach' betekent 'koets', wat ooit een veilige omgeving heette voor een reis. En dat is precies wat coaching voor mij nog altijd inhoudt; een veilige omgeving voor een innerlijke reis.

Coaching kan zowel persoonsgericht als relatiegericht als teamgericht zijn.

Persoonsgerichte coaching.

In persoonlijke gesprekken help ik de cliënt zichzelf beter te begrijpen, inzicht te ontwikkelen in zijn persoonlijke kwaliteiten en valkuilen. In mijn aanpak maak ik afhankelijk van de behoefte van de cliënt gebruik van verschillende benaderingen zoals inzichtgevend, waarderend, oplossingsgericht en lichaamsgericht. Lichaamstaal, de enige taal waarin je niet kunt zwijgen, is leidend in mijn werk. Een top 5 van talenten via een online assessment (StrengthsFinder™) kan eveneens aanvullend zijn.

Relatiegerichte coaching.

De relatie kan zowel een zakelijke- als een privérelatie zijn. In relatiecoaching ontwikkelen partners zicht op hun eigen bijdrage aan het gezamenlijk ervaren probleem. Zelfinzicht maakt kiezen voor ander gedrag mogelijk.

Teamcoaching.

Bij teamcoaching help ik teams te reflecteren op patronen in hun samenwerking. Observatie en feedback, ook van non-verbaal gedrag, vormen daarbij de belangrijkste bestanddelen. 

bottom of page